• Захирал

  Ш. Отгонжаргал: 91924441

 • Захиргаа, аж ахуй хариуцсан менежер

  П. Мөнхцоож: 91919255

 • Сургалтын алба хариуцсан менежер

  Л. Ганчимэг: 95152020

 • Сургалтын албаны арга зүйч

  Ц. Мягмарсүрэн: 99657219

 • Хүний нөөц, бичиг хэрэг

  Х. Анхсүрэн: 99009146