Манай сургууль 2018-2019 оны хичээлийн жилд дараах мэргэжлээр элсэлт авч байна.

Д/д Мэргэжлийн нэр 1 жил 2.5 жил 1.5 жил 3 жил нийт
1 ХММ-ын засварчин 15 20

480

2 ХММ-ын оператор 30 30
3 Уул уурхайн нөхөн сэргээгч 15 15
4 Барилгын засал чимэглэлчин 15
5 Барилгын өрөг угсрагч 15
6 Барилгын цахилгаанчин 15 15
7 Гагнуурчин 15 15
8 Автомашины засварчин 20
9 Хангамжийн нярав 15
10 Уул Уурхайн машин тоног төхөөрөмжийн механик 0
11 Уурхайн цахилгаанчин 15
12 Тэсэлгээчин 0
13 Зам барилгын машин механизмын оператор 0
14 Метал боловсруулах машины оператор /токарь, фрезер/ 15
15 Уурхайн техникч 0
16 Баяжуулалтын техникч 0 15
17 ХММ-ын ашиглалтын техникч 15 15
18 Уул Уурхайн машин механизмын электрон төхөөрөмжийн техникч 15 15
19 Уулын ажлын техникч 15
20 Уул Уурхайн хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны техникч 30
21 Геологи уул уурхайн зураг төслийн техникч 15
22 Мехатроникч 15
23 Үйлдвэрийн автомажуулалтын техникч 15
24 Веб мультимедиа зохиогч 15
25 Үйлдвэрийн техникч 20
Дүн 135 145 30 170