Сургалт явуулах эрхтэй мэргэжлүүд

ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ 3 ЖИЛ БОЛОН 1,5 ЖИЛИЙН ШАТАЛСАН СУРГАЛТАНД БҮРЭН ДУНД БОЛОВСРОЛТОЙ ИРГЭДИЙГ :

 1. Уурхайн техникч
 2. Уул уурхайн баяжуулахын техникч
 3. Уулын ажлын техникч
 4. Уул уурхайн хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны техникч
 5. Хүнд машин механизмын ашиглалт угсралт засварын техникч
 6. Уул уурхайн цахилгаан хангамжийн техникч
 7. Геологи, уул уурхайн зураг төслийн техникч
 8. Уул уурхайн үйлдвэрийн технологийн процессийн автоматжуулалтын техникч
 9. Үйлдвэрийн техникч
 10. Мехатроникч /Хөдөлгөөнт робот/
 11. Веб мультимедиа зохиогч