1. Захирал: Ш. Отгонжаргал

2. Сургалтын алба хариуцсан менежер: Л. Ганчимэг

3. Захиргаа аж ахуй алба харуицсан менежер: П. Мөнхцоож

4. Хяналт, шинжилгээ мониторинг хариуцсан ажилтан: Д. Өнөржаргал

5. Ерөнхий нягтлан бодогч: Б. Оюунцэцэг

6. Хүний нөөцийн ажилтан: Х.Анхсүрэн

7. ХАБЭА ажилтан: Б. Энхцэцэг